مارَأَیتُ اِلاّ جَمیلاً


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

روزعاشوراست

کربلا غوغاست

کربلا آنروز غوغا بود

عشق، تنها بود!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

آتش سوزوعطش بردشت می بارید

درهجوم بادهای سرخ

بوته های خار می لرزید

از عرق پیشانی خورشید، ترمی شد

دم به دم برریگهای داغ

سایه ها کوتاه تر می شد

سایه هارا اندک اندک

ریگهای تشنه می نوشید

زیر سوز آتش خورشید

آهن و فولاد می جوشید

دشت ، غرق خنجرو دشنه

کودکان ،درخیمه ها تشنه

آسمان غمگین ، زمین خونین

هرطرف افتاده درمیدان:

اسب های زخمی و بی زین

نیزه و زوبین

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شورمحشربود

نوبت یک یار دیگر بود

خطی از مرز افق تا دشت می آمد

خط سرخی درمیان هردولشکر بود

آن طرف، انبوه دشمن

غرق در فولاد وآهن بود

این طرف، منظومه خورشید روشن بود

این طرف، هفتاد سیاره

برمدار روشن منظومه می چرخید

دشمنان ، بسیار

دوستان ، اندک

این طرف ، کم بود وتنها بود

این طرف ، کم بود،اما عشق باما بود

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

شورمحشر بود

نوبت یک یار دیگر بود

 باز میدان از خودش پرسید:

«نوبت جولان اسب کیست؟»

دشت، ساکت بود

ازمیان آسمان خیمه های دوست

ناگهان رعدی گران برخاست

این صدای اوست!

این صدای آشنای اوست!

این صدا ازماست!

این صدای زاده ی زهراست

«هست آیا یاوری مارا؟»

باد باخود این صدارا برد

وصدای او به سقف آسمان ها خورد

بازهم برگشت:

«هست آیا یاوری مارا؟»

انعکاس این صدا تادورترها رفت

تادل فردا وآنسوتر زفردا رفت

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

دشت ، ساکت گشت

ناگهان هنگامه شد در دشت

بازهم سیاره ای دیگر

ازمدار روشن  منظومه بیرون جست

کودکی از خیمه بیرون جست

کودکی شور خدا درسر

باصدایی گرم و روشن

گفت:«اینک من،

         یاوری دیگر!»

آسمان، مات و زمین، حیران

چشم ها از یکدگر پرسان:

«کودک و میدان ؟!»

کار کودک خنده و بازی ست !

دردل این کودک اما شور جانبازی ست !

ازگلوی خسته خورشید

باز دردشت آن صدای آشنا پیچید

گفت:«توفرزند آن مردی که لختی پیش

خون اودر قلب میدان ریخت !

هدیه از سوی شما کافیست ! »

کودک ما  گفت:

«پای من درجستجوی جای پای اوست !

راه را باید به پایان برد !»

پچ پچی در آسمان پیچید:

«کیست آن مادر، که فرزندی چنین دارد؟!

این زبان آتشین ازکیست؟

او چه سودایی به سر دارد؟»

وصدای آشنا پرسید:

«ای کودک ، مادرت آیا خبر دارد؟»

کودک ما گرم پاسخ داد:

«مادرم با دست های خود

برکمر،شمشیر پیکار مرا بسته است !»

از زبانش آتشی در سینه ها افتاد

چشمها ،آیینه هایی در میان آب

عکس یک کودک

مثل تصویری شکسته

در دل آیینه ها افتاد

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

بعد از آن چیزی نمی دیدم

خون ز چشمان زمین جوشید

چشمهای آسمان را هم

اشک همچون پرده ای پوشید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

من پس آن لحظه ها ، تنها

کودکی دیدم

درمیان گردو خاک دشت

هرطرف می گشت

می خروشید و رجز می خواند:

«این منم،تیر شهابی روشن و شب سوز!

بر سپاه تیرگی پیروز!

سرورم خورشید،خورشید جهان افروز!

برق تیغ آبدار من

آتشی در خرمن دشمن !»

خواند و آنگه سوی دشمن راند

هریک از مردان به میدان بلا می رفت

در رجز ها چیزی از نام و نشان می گفت

چیزی از ایل و تبار و دودمان می گفت

اوخودش را ذره ای می دید از خورشید

او خودش را در وجود آن صدای آشنا می دید

او خدارا در طنین آن صدا می دید !

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

گفت و همچون شیر مردان رفت

وزمین و آسمان دیدند:

کودکی تنها به میدان رفت

تاکنون در هرکجا پیران ،

کودکان را درس می دادند

اینک این کودک،

در دل میدان به پیران درس می آموخت

چشمهایش را به آن سوی سپاه تیرگی می دوخت

سینه اش از تشنگی می سوخت

چشم او هر سو که می چرخید

در نگاهش جنگلی از نیزه می رویید

کودکی لب تشنه سوی دشمنان می رفت

با خودش تیغی ز برق آسمان می برد

کودکی تنها که تیغش برزمین می خورد

کودکی تنها که شمشیر بلندش کربلا را شخم می زد !

در زمین کربلا با گامهای کودکانه

دانه مردانگی می کاشت

گرچه کوچک بود،شمشیر بلندی داشت!

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

کودک ما در میان صحنه تنها بود

آسمان،غرق تماشا بود

ابرها را آسمان از پیش چشم خویش پس می زد

وزمین از خستگی در زیر پای او نفس می زد

آسمان بر طبل می کوبید

کودکی تنها به سوی دشمنان می راند

می خروشید و رجز می خواند

دسته شمشیر را در دست می چرخاند

در دل گرد و غبار دشت می چرخید

برق تیغش پاره خورشید !

شیهه اسبان به اوج آسمان می رفت

وچکاچاک بلند تیغ ها در دشت می پیچید

کودک ما،با دل صد مرد

تیغ را ناگه فرود آورد !

وسواران را ز روی زین

بر زمین انداخت

لرزه ای در قلب های آهنین انداخت...

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

من نمی دانم چه شد دیگر

بس که میدان خاک بر سر زد

بعد از آن چیزی نمی دیدم

در میان گرد و خاک دشت

مرغی از میدان به سوی آسمان پر زد

پرده هفت آسمان افتاد

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

دشت پر خون شد

عرش،گلگون شد

عشق،زد فریاد

آفتاب،از بام خود افتاد

شیونی در خیمه ها پیچید

بعد از آن،تنها خدا می دید

بعد از آن،تنها خدا می دید...

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

قصه آن کودک پیروز

سال ها سینه به سینه گشته تا امروز

بوی خون او هنوز از باد می آید

داستانش تا ابد در یاد می ماند

داستان کودکی تنها

که شمشیر بلندش کربلا را شخم می زد !

خون او امروز در رگهای گل جاری است

خون او در نبض بیداری ست

خون او در آسمان پیداست

خون او در سرخی رنگین کمان پیداست

این زمان، او را

در میان لاله های سرخ باید جست

از میان خون پاک او در آن میدان

باغی از گل رست

 تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

روز عاشوراست

باغ گل، لب تشنه و تنهاست

عشق اما همچنان با ماست

«قیصر امین پور»

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید


 

 برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید
تاریخ : سه‌شنبه 21 مهر 1394 | 11:20 | نویسنده : سبزاکلیلی | نظرات (3)
.: Weblog Themes By BlackSkin :.